دکتر علی بیت اللهی

weight
۵
دکتر علی بیت اللهی

دکتر علی بیت اللهی

هیئت مدیره
تحصیلات
دکترا - مهندسی مواد و متالورژی

محل تحصیل: ‌انگلستان، دانشگاه لیدز

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مهندسی مواد و متالورژی

سال اخذ مدرک تحصیلی: ۱۳۷۱ هجری شمسی

زمینه‌های تدریس:

الکتروسرامیک، خواص مواد پیشرفته، مباحث ویژه در متالورژی پودر، خواص نوری و الکتریکی سرامیکها، تئوری خواص و تکنولوژی ساخت نیمه هادیها

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی
میرزایی، شهری، بیت اللهی، شبستری،" تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانوبلور نرم مغناطیس Fe72Si12.5B9Nb3 Cu1Al1.5Ge1"، نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی،۱۳۸۷
میرزایی، بیت اللهی، شبستری، شهری، " تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ساختار سامانه های مغناطیسی آلیاژ نانوکریستالین نرم مغناطیس Fe72Si12.5B9Nb3 Cu1Al1.5Ge1"، همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران،۱۳۸۷
نیایی فر، بیت اللهی، " تأثیر عملیات حرارتی بر تحولات فازی و خواص مغناطیسی نانوذرات سیستم Co/Fe2O3 سنتز شده به روش آلیاژسازی مکانیکی"، چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی،۱۳۸۷
پیله وری، فقیهی ثانی، بیت اللهی، اکبر نژاد، " سنتز نانوتیوب کربنی بر روی نانوکامپوزیت آلومینا-زیرکونیا"، مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران،۱۳۸۷

حسینی بای ، بیت اللهی، سرپولکی، احمدی، ستوده، "سنتز نانوکامپوزیت آلومینا- زیرکونیا به روش شیمیائی سل – ژل اصلاح شده"، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶

میرکاظمی، مارقوسیان، بیت اللهی، رضائی، بهرامی، "بررسی اثر جوانه زایی اکسید کروم بر روی رفتار تبلور، ریزساختار و خواص مغناطیسی شیشه سرامیک سیستم BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 "، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶

ثانی، بیت الهی، بافقی، "سنتز و بررسی خواص مغناطیسی فریت کبالت به روش فعالسازی مکانیکی"، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶

سالاری، بیت اللهی، مارقوسیان، "بررسی تأثیر افزودنی لانتانیم بر ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت کلسیم"، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶

سحر جعفری چم کاوی، بیت الهی، "سنتز شیمیائی و بررسی خواص مغناطیسی ذرات نانومتری مگنتیت حاوی مقادیر کم یون Zn2+ به منظور استفاده در مقاصد پزشکی "، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶

علی نژاد، سرپولکی، بیت الهی، شهرآرا افشار، "سنتز شیمیائی اسپینل آلومینات منیزیم نانوساختار"، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶

شاهکویی، بیت اللهی، سرپولکی، حسینی، احمدی، ستوده، "تهیه نانوکامپوزیت آلومینا-زیرکونیا به روش سنتز احتراقی محلول با استفاده از سوخت اوره"، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶

بیت الهی، "نگاهی اجمالی به روند جهانی توسعه مواد نانوساختار، وضعیت فعلی و فرصت های کشور"، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶

مصدقی، طاهرخانی، حسینعلی پور، بیت اللهی، "کاربردهای خاص و نوین نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن مغناطیسی در تشخیص و درمان بیماریها"، کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست، اصفهان، ۱۳۸۵

رضا غلامی پور، علی بیت اللهی، واهاک مارقوسیان، "تأثیر افزودنی Ge بر خواص مغناطیسی و ریزساختار آلیاژ نانوبلور Nd-Fe-Co-B "، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، مشهد، ۱۳۸۵

سحر جعفری چم کاوی، علی بیت اللهی، "تأثیر شرایط سنتز به روش شیمیائی بر خواص مغناطیسی و فیزیکی ذرات نانومتری مگنتیت"، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، مشهد، ۱۳۸۵

بی آزار، بیت اللهی، حسینعلی پور، رضایت، "بررسی تأثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در کاهش سایز ذرات داروی استامینوفن"، کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست، اصفهان، ۱۳۸۵