مهندس صابر ميرزايي

weight
۳
Eng. Saber Mirzaei

مهندس صابر ميرزايي

هیأت امنا
هیئت مدیره


تحصیلات
كارشناسي رشتة مهندسي كامپيوتر - نرم‌افزار
تجربه ها

تخصص: مديريت تكنولوژي، Policy making

داراي پتنت باتري نانو كامپوزيتي

سوابق اجرايي:

- معاون پژوهش و توسعه مرکز همكاريها (از سال ۷۸ تاكنون)

- قائم‌مقام دبير ستاد ويژه توسعه فناوري نانو (از ۱۳۸۶ تاكنون)

- رييس كميته علمي - تحقيقاتي مجمع تشخيص مصلحت نظام. (۸۳-۸۷)

- نماينده دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري در شوراي تدوين نقشه جامع علمي كشور

- راه‌اندازي و دبيري واحد تسهيلات اعتباري تبصره ۲ ، ويژه فارغ‌التحصيلان كارآفرين دانشگاهها

- راهبري مؤسسة توسعه فناوري نخبگان براي كمك به نخبگان و تكنولوژيست‌هاي كارآفرين با مكانيزم سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير

مقالات:

- توسعه علم و فناوري، بايدها و نبايدها ۱۳۸۶

- فناوري، مفاهيم و سياست‌ها، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، ۱۳۸۳

- مدلي براي سياستگذاري صنعتي و تكنولوژيكي كشور با رويكرد ارتقاي ارزش افزوده‌ فعاليتها

- ساماندهي نظام فناوري در كشور، ۱۳۸۲  

- نگرشي جديد بر سياستگذاري صنعتي و تكنولوژيكي كشور، ۱۳۸۲

سخنراني‌ها:

- ديدگاه‌ها، سياستها و برنامه‌هاي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو،  كنفرانس مديريت تكنولوژي، ۱۳۸۴

- الزامات تحقق اقتصاد مبتني بر دانش، نشست سراسري جهاد دانشگاهي، ۱۳۸۴

- ‌فناوري‌‌ نانو، مفاهيم و كاربردها، دانشگاههاي:اهواز، سيستان، شيراز، سبزوار، مالك اشتر، اتاق بازرگاني اصفهان، بانك توسعه صادرات، شركت خودروسازي سايپا (۸۴-۱۳۸۳)

- چالشهاي پيش‌روي پژوهش و علم در كشور، صندوق حمايت از پژوهشگران،۱۳۸۳

- فناوري، زيرساخت‌ها و نقش آنها در آينده كشور، اصفهان،۱۳۸۳

- سياست‌هاي كلي نظام براي توسعه فناوري، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۳

- فناوري و زيرساخت‌ها، موسسه كامپوزيت، ۱۳۸۲

- نقش دولت در نظام فناوري كشور، پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاد دانشگاهي، ۱۳۸۲