انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

بسته های حمایتی خانه علم

انواع بسته های حمایتی:

بسته‌های متفاوتی با توجه به امکانات و شرایط هر مجموعه تعریف گردیده‌است که به شرح زیر می‌باشد:

- بسته 120 میلیونی که شامل دستگاه‌های زیر است:

 مه نور، آینه های بزرگ خمیده، بوبین تسلا 100 کیلو ولت، تیر اندازی لیزری (شامل  تفنگ 2 دستگاه – میز تفنگ - سیبل مکانیکی - تابلو نمایشگر  و سیستم تشویق خودکار  ) سیبل پرتابگر با 3 ناحیه هدف با امتیازات متفاوت، توپ انداز ( بهینه سازی شده)، مجموعه سالن بستاب  شامل 16 فلاش استروبوسکوپ با شاسی آلومینیمی و تابلو فرمان و گلدانهای گل مصنوعی، کیوسک های چرخ و بستاب، چنگ لیزری

- بسته 146 میلیونی که شامل دستگاه‌های زیر است:

مه نور، آینه های بزرگ خمیده، بوبین تسلا 100 کیلو ولت، تیر اندازی لیزری (شامل  تفنگ 2 دستگاه – میز تفنگ - سیبل مکانیکی - تابلو نمایشگر  و سیستم تشویق خودکار ) سیبل پرتابگر با 3 ناحیه هدف با امتیازات متفاوت، توپ انداز ( بهینه سازی شده)، مجموعه سالن بستاب  شامل 16 فلاش استروبوسکوپ با شاسی آلومینیمی و تابلو فرمان و گلدانهای گل مصنوعی، کیوسک های چرخ و بستاب، چنگ لیزری انتقال مکالمه با نور لیزر در فیبر نوری ( مخابرات لیزری )، ژنراتور دستی مقایسه لامپ معمولی با کم مصرف

- بسته 174 میلیونی که شامل دستگاه های زیر است:

مه نور، آینه های بزرگ خمیده، ژنراتور دستی مقایسه لامپ معمولی با کم مصرف بوبین تسلا 100 کیلو ولت، تیر اندازی لیزری (شامل  تفنگ 2 دستگاه – میز تفنگ - سیبل مکانیکی - تابلو نمایشگر  و سیستم تشویق خودکار  ) سیبل پرتابگر با 3 ناحیه هدف با امتیازات متفاوت، توپ انداز ( بهینه سازی شده)، مجموعه سالن بستاب  شامل 16 فلاش استروبوسکوپ با شاسی آلومینیمی و تابلو فرمان و گلدانهای گل مصنوعی، کیوسک های چرخ و بستاب، چنگ لیزری، تجهیزات غرفه روان شناسی بینایی  ( شامل  20 تابلو کشویی و دورانی و استند آلومینیمی نگهدارنده و 4 دستگاه تلویزیون جهت نمایش انیمیشن  و تعدادی پوستر خطای دید)

- بسته 200 میلیونی که شامل دستگاه های زیر است:

مه نور، آینه های بزرگ خمیده، ژنراتور دستی مقایسه لامپ معمولی با کم مصرف بوبین تسلا 100 کیلو ولت، تیر اندازی لیزری (شامل  تفنگ 2 دستگاه – میز تفنگ - سیبل مکانیکی - تابلو نمایشگر  و سیستم تشویق خودکار  ) سیبل پرتابگر با 3 ناحیه هدف با امتیازات متفاوت، توپ انداز ( بهینه سازی شده)، مجموعه سالن بستاب  شامل 16 فلاش استروبوسکوپ با شاسی آلومینیمی و تابلو فرمان و گلدانهای گل مصنوعی، کیوسک های چرخ و بستاب، چنگ لیزری، تجهیزات غرفه روان شناسی بینایی  ( شامل  20 تابلو کشویی و دورانی و استند آلومینیمی نگهدارنده و 4 دستگاه تلویزیون جهت نمایش انیمیشن  و تعدادی پوستر خطای دید )، گهواره نیوتن، مخابرات و انتقال صوت به وسیله نور لیزر ، (انتقال صدا )، مخابرات و ایجاد صوت به وسیله قطع و وصل مسیر نور لیزر ،  با 4 آزمایش

- بسته 250میلیونی که شامل دستگاه های زیر است:

مه نور، آینه های بزرگ خمیده، ژنراتور دستی مقایسه لامپ معمولی با کم مصرف بوبین تسلا 100 کیلو ولت، تیر اندازی لیزری (شامل  تفنگ 2 دستگاه – میز تفنگ - سیبل مکانیکی - تابلو نمایشگر  و سیستم تشویق خودکار  ) سیبل پرتابگر با 3 ناحیه هدف با امتیازات متفاوت، توپ انداز ( بهینه سازی شده)، مجموعه سالن بستاب  شامل 16 فلاش استروبوسکوپ با شاسی آلومینیمی و تابلو فرمان و گلدانهای گل مصنوعی، کیوسک های چرخ و بستاب، چنگ لیزری، تجهیزات غرفه روان شناسی بینایی  ( شامل  20 تابلو کشویی و دورانی و استند آلومینیمی نگهدارنده و 4 دستگاه تلویزیون جهت نمایش انیمیشن  و تعدادی پوستر خطای دید )، گهواره نیوتن، مخابرات و انتقال صوت به وسیله نور لیزر ، (انتقال صدا )، مخابرات و ایجاد صوت به وسیله قطع و وصل مسیر نور لیزر ،  با 4 آزمایش،آینه نیم استوانه ای، تجهیزات غرفه سایه های رنگی فواره مروارید ـ مشاهده پرتاب آب به صورت قطرات مجزا با بستاب (فلاشهای استروبوسکوپ)

- بسته 300 میلیونی که شامل دستگاه های زیر است:

مه نور، آینه های بزرگ خمیده، ژنراتور دستی مقایسه لامپ معمولی با کم مصرف بوبین تسلا 100 کیلو ولت، تیر اندازی لیزری (شامل  تفنگ 2 دستگاه – میز تفنگ - سیبل مکانیکی - تابلو نمایشگر  و سیستم تشویق خودکار  ) سیبل پرتابگر با 3 ناحیه هدف با امتیازات متفاوت، توپ انداز ( بهینه سازی شده)، مجموعه سالن بستاب  شامل 16 فلاش استروبوسکوپ با شاسی آلومینیمی و تابلو فرمان و گلدانهای گل مصنوعی، کیوسک های چرخ و بستاب، چنگ لیزری، تجهیزات غرفه روان شناسی بینایی  ( شامل  20 تابلو کشویی و دورانی و استند آلومینیمی نگهدارنده و 4 دستگاه تلویزیون جهت نمایش انیمیشن  و تعدادی پوستر خطای دید )، گهواره نیوتن، مخابرات و انتقال صوت به وسیله نور لیزر ، (انتقال صدا )، مخابرات و ایجاد صوت به وسیله قطع و وصل مسیر نور لیزر ،  با 4 آزمایش،آینه نیم استوانه ای، تجهیزات غرفه سایه های رنگی، فواره مروارید ـ مشاهده پرتاب آب به صورت قطرات مجزا با بستاب (فلاشهای استروبوسکوپ)، فواره خودکار الجزری، میز بیضی جادویی (رفتار انعکاسی مقاطع مخروطی)، نور افکن های ترکیب رنگهای اصلی

 

Powered by PARS DATA