انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

حضور در جشنواره های استانی خیرین مدرسه ساز کشور

بسمهتعالی حضور انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان در جشنواره های استانی مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با همت و مساعدت مدیرعامل محترم مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، انجمن با حضور در جشنوارههای خیرین مدرسهساز استانهای خراسان رضوی، آذربایجان غربی، گلستان، فارس و اصفهان ضمن معرفی طرح خیرمضاعف برای ...
1394/4/13 13:58:51

Powered by PARS DATA