انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

خبر جلسه چهارم مشاورین هادی

چهارمین جلسه مشاورین هادی با شرکتهای مرکز رشد در روز یکشنبه91/9/12 برگزار گردید. در این جلسه که قریب به 4 ساعت به طول انجامید ؛ مدیران شرکتهای توسعه دانش و فناوری ایلیا ، یاریگر راستین ، گروه رافع، ایرانیان بانژ ، البرز فسفات و صنایع کیمیای سبز طاد حضور داشتند که شرکتهای توسعه دانش و فناوری ایلیا ...
1391/9/12 11:50:20

Powered by PARS DATA