انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

خبر جلسه دوم مشاورین هادی

جلسه مشترك مشاوران محترم هادي با مدیران محترم پنج شركت مركز رشد با حضور آقای مهندس صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس در روز سه شنبه مورخ 91/6/28 برگزار گردید. در اين جلسه كه چهار نفر از مشاورین هادي حضور داشتند، مديران جوان شركتهاي فاواپک، پویاگران عصر فیدار، گروه رافع،جلوه گران آسمان طوفان و ...
1391/6/28 12:12:51

Powered by PARS DATA