انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

خبر جلسه هفتم مشاورین هادی

اولین جلسه مشاورین هادی انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان، با شرکت های مرکز رشد فناوریهای پیشرفته شریف برگزار گردید . در این جلسه که در روز چهارشنبه مورخ 92/6/13 برگزار شد و قریب به 4 ساعت به طول انجامید؛ مدیران شرکتهای لیان پیشرو خلیج فارس با ایده محوری رباتیک و اتوماسیون در...
1392/6/13 23:06:19

Powered by PARS DATA