انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

خبر جلسه هشتم مشاورین هادی

هشتمین جلسه مشاورین هادی انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان، با حضور 7 شرکت مرکز رشد پارک فناوری پردیس، روز سه شنبه مورخ 93/5/28 در محل سالن کنفرانس پارک فناوری برگزار گردید. در این جلسه که قریب به 3.30 ساعت به طول انجامید؛ مدیران شرکتهای مرکز رشدی توسعه دانش و فناوری ایلیا،...
1393/5/28 23:08:08

Powered by PARS DATA