انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

خبر جلسه ششم مشاورین هادی

ششمین جلسه مشاورین هادی انجمن با شرکتهای مرکز رشد پارک فناوری پردیس در روز یکشنبه 91/12/6 برگزار گردید. در این جلسه که قریب به 2 ساعت به طول انجامید؛ مدیران شرکتهای توسعه اندیش اسپادانا با ایده محوری دستگاه اتوماسیون فروش و امن اندیش با ایده محوری امنیت ICT به معرفی فعالیتهای خود پرداختند. د...
1392/12/6 23:04:43

Powered by PARS DATA