انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

مشاوره حقوقی

اولین جلسه مشاوره حقوقی با حضور آقای کیمیایی (حقوقدان ) و شرکتهای هزاره سوم علوم ملل و ایرانیان بانژ روز سه شنبه 28 آذر ماه 91 در خانه فناوران برگزار گردید. در این جلسه مدیران شرکتهای هزاره سوم علوم ملل و ایرانیان بانژ به بیان سؤالات و مشکلات حقوقی خویش پرداختند و آقای کیمیایی که وکیل پایه یک ...
1391/9/28 23:13:52

Powered by PARS DATA