انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

نشست تجربه یک کسب وکار موفق

نشست تجربه یک کسب وکار موفق با سخنرانی جناب آقای رجالی روز یکشنبه 91/11/1 سالن کنفرانس پارک فناوری پردیس برگزار گردید. در این نشست آقای رجالی که از پیشکسوتان عرصه صنعت و صاحب چندین شرکت بزرگ تجاری از جمله شرکتهای ظریف مصور، پتروشیمی رجال، کشت و صنعت نفیس و ... هستند، به بیان تهدیدها و فرصتهای...
1391/11/1 23:23:47

Powered by PARS DATA