انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

ضیافت خیرین

ضیافت خیرین حمایت از تولید داروهای بیماران صعبالعلاج روز شنبه 92/11/26 با حضور جمعی از خیرین و مسئولین مربوطه در سالن همایشهای دانشگاه شهیدبهشتی برگزار گردید. اهداف این ضیافت عبارت بودند از: 1- آشنایی با دستاوردهای تحقیقاتی صورتگرفته در زمینه تولید داروهای مختلف برای بیماران صعب...
1392/11/26 23:22:30

Powered by PARS DATA