انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

پرینت

فرم عضویت حقیقی

نام و نام خانوادگی*

جنسیت
نام پدر*

شماره شناسنامه*

محل صدور*

تاریخ تولد*

کد ملی*

شغل*

مدرک تحصیلی
تلفن ثابت*

تلفن همراه

نمابر

آدرس*

رایانامه

انواع عضویت


سوابق پژوهشی/ آموزشی

لطفا سوابق پژوهشی/ آموزشی خود را ذکر فرمایید.

سوابق اجرایی / مدیریتی

لطفا سوابق اجرایی / مدیریتی خود را ذکر فرمایید.

توضیحات

در صورت وجود موارد دیگر لطفا ذکر فرمایید.

آیا مایل به دریافت اخبار انجمن هستید؟
آیا مایل به دریافت دعوتنامه برای حضور در برنامه ها و همایش های انجمن هستید؟
کد امنیتی

لطفاً کد امنیتی را وارد نمایید.

Powered by PARS DATA