پرینت

تأمین تجهیزات پزشکی

تأمین تجهیزات پزشکی مربوط به کودکان که مورد نیاز بیمارستان‌های سراسر کشور خصوصا مناطق محروم می‌باشد:

- دستگاه تشخیص اتوماتیک بیماری های قلبی کودکان

- دستگاه شنوایی‌سنجی کودکان