ارتباط با فناوران

فناوران محترم به منظور دریافت مشاوره، راهنمایی و حمایت های معنوی می توانند از طریق راه های ارتباطی زیر با انجمن تماس برقرار نمایند.

مشارکت های مادی انجمن شامل طرح هایی می گردد که تأییدیه ها و استاندارد های لازم را اخذ نموده اند و پس از بررسی های کارشناسی اظهار نظر می گردد.

بدیهی است که این حمایت ها شامل مرحله مطالعات، تحقیق و پژوهش نمی گردد.

تلفن : ۴۳ - ۷۶۴۸۰۰۴۱

Info@sanjeshco.com

technofs@gmail.com