عضویت حقیقی

m/d/y
انواع عضویت
افرادی که در امور خاص و عام مورد نظر انجمن تشريک مساعی و همکاری دارند و ايجاد کننده ارتباطات، دسترسی به تسهيلات، حلقه واسط به خيرين مي‌باشد
افرادي كه كمك نقدی یا غيرنقدي در قالب زمين و ... به انجمن مي‌نمايند كه ارزش آن كمتر از ده ميليون ريال نمی‌باشد.
اعضايي كه حداقل يك مرتبه كمك مي‌كنند و كمك آنان از ده ميليون ريال كمتر نمی‌باشد.
عضوي كه اختراع و پتنت خود را به انجمن اهدا مي‌كند.
عضوي كه سهامي از مركز صنعتي ، آزمايشگاهي يا تحقيقاتي خود را به انجمن اهدا مي كند.
عضوي كه كتاب يا آثار هنري خود را به انجمن اهدا مي كند.
افراد و اشخاص دارای جايگاه و مرتبه عالی علمی، مديريتي (کشوری و لشگری) كه داراي حسن شهرت مي‌باشند.
۱ + ۲ =
Solve this simple math problem and enter the result.‎ E.g.‎ for 1+3, enter 4.‎